Smart Colour Eyeshadow 01 – 01 Metallic Rosy White